Indskrivning til 0. kl.

Tidlig SFO-start og skolestart

Byskovskolen har tidlig SFO-start den 29. april 2019 og skolestart den 8. august 2019 kl.10.00.

På Byskovskolen er vi to fysisk adskilte afdelinger, afd. Benløse og afd. Asgård. Vi danner de kommende klasser, og dermed Spiregrupperne til tidlig SFO-start, inden d. 1. april.

Vi indbyder til forældremøde om tidlig SFO-start for forældre til afd. Asgård kl. 17.00-18.30, og for forældre til afd. Benløse 19.00-20.30 - dato udmeldes senere

Det er vigtig for os at sikre en god overlevering fra daginstitutionerne til os. Vi holder derfor overleveringssamtaler i løbet af marts måned.

I forældre inviteres til overleveringssamtale gennem jeres barns daginstitution, som har lavet oversigtsplan for overleveringerne.
For børn der går i daginstitution udenfor distriktet medsendes invitation til overlevering i nærværende skrivelse.

Overleveringssamtalerne afvikles i tidsrummet 13.30 til 17.00 og der er afsat 15 minutter til hvert barn.
Overleveringsamtalerne afvikles på afdeling Asgård, Smålodsvej 20 i konferencelokalet.

Den 1. og 7. marts holdes overleveringssamtaler for børn der kommer fra Benløse Børnegård.

Den 5. marts holdes overleveringsamtaler for børn der kommer fra Heimdal.

Den 14. marts holdes overleveringsamtaler for børn der kommer fra Solstrålen.

Den 15. marts holdes overleveringssamtaler for børn der har gået i daginstitution uden for Benløse distrikt. 

I vil modtage særkilt indbydelse til forældremødet om tidlig SFO-start, og naturligvis besked om jeres barns kommende klasse og afdeling ultimo marts.

Jeg skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at hvis I har haft andre ønsker end Byskovskolen i forbindelse med indskrivningen, kan I rette henvendelse til den skole, som I måtte have ønsket.
Her vil der være mulighed for at blive skrevet på venteliste, jf. de gældende regler i den kommunale styrelsesvedtægt. Omtalte regler findes på side 9 i nedenstående link.

http://ringsted.dk/sites/default/files/borger/boern_unge_familie/godkendt_bilag_til_styrelsesvedtaegt_0.pdf

Vi glæder os meget til at se jer, og til vores fremtidige samarbejde om jeres barns læring og trivsel.

Med venlig hilsen

Martin Falkenberg Kofoed

Skoleleder, Byskovskolen.

Invitation til skolestartsmøde

Digital indskrivning 2018

Slides fra skolestartsmøde